ՀԱՅ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈւԹՅՈւՆ ՀԿ

Հասցե՝ Գարեգին Նժդեհի 8 շ․, բն․ 29․ Երևան, ՀՀ 0006

Հեռախոս՝ +374 93 07 82 83

Գործադիր տնօրեն՝ Արմեն Աստրյան

 

 

 

ARMENIAN-AMERICAN FRIENDSHIP NGO

Address: 8 G. Njdeh str apt 29, Yerevan, Armenia 0006

Tel.: +374 93 07 82 83

Executive Director Armen Asatryan